Sport to nasza pasja. Organizujemy imprezy sportowe, świadczymy profesjonalny pomiar czasu, zapewniamy medale, trofea i wszystko to co potrzebne do zorganizowania dobrego biegu.

TEL:           501 065 235

E-MAIL:           rafalgnila76@gmail.com

a

Opłaty półmaraton

Zgłoszeń można dokonywać elektroniczne do dnia 30.06.2022r., lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
Limit Startujących: 100 osób.

Od 01.06.2022 do 30.06.2022r. – 70zł

Istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki technicznej full print- koszt 60zł.
Zamówienia na koszulki będą przyjmowane wraz z zapisami, lecz nie później niż do 31.05.2022r.

W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej uczestnik może przepisać pakiet startowy w tym celu należy przesłać kompletne dane osoby na którą ma być przepisany pakiet za pomocą formularza.

*Koszulka techniczna będzie zagwarantowana w przypadku zamówienia i opłacenia do 31.05.2022r.

Wpisowe należy uiścić za pomocą systemu szybkich płatności na stronie dostaru.pl bądź na konto organizatora: Stowarzyszenie Atelier Sportu

konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007

Tytuł wpłaty: Nazwa dystansu. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika za którego ma wpłynąć zapłata

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa Po 01.07.2022 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów w kwocie podanej powyżej.

Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty